پروژه های در حال انجام

عنوان پروژه  ميزان انجام كارسال شروعسال پايان
احداث قطعه اول راه ارتباطی به معدن کرور واقع در جنوب استان کرمان  ۴ کیلومتر14001401
حفاري ، انفجار، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در مجتمع مس ميدوك6500000 مترمکعب در سال14001401
انجام عمليات حفاري، باطله برداري واستخراج ماده معدني درمجتمع مس سرچشمه6000000 مترمکعب در سال14001401
ترفیع بدنه اصلی سد باطله مجتمع مس سونگون و احداث پاشنه خاکریز ترفیع سداز رقوم 2260 تا رقوم 227513971401

    خانهخدمات اخبارتماسارتباط