معرفی پروژه

معدن مس میدوک در ۴۲ کیلومتری شمال شرقی شهربابک از توابع استان کرمان و در فاصله ۱۳۲ کیلومتری شمال غرب معدن مس سرچشمه واقع‌شده است. این معدن از نظر آب و هوایی، جزء اقلیم‌های خشک و کویری محسوب می‌گردد. شرکت معدنکاری اولنگ از سال 1383 در این معدن فعالیت داشته است و تاکنون 82 میلیون مترمکعب خاک اعم از باطله یا ماده معدنی را استخراج کرده است.

لیست پروژه ها به تفکیک

عنوان پروژه

ميزان انجام كار

سال شروع

سال پايان

حفاري ، انفجار، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در مجتمع مس ميدوك

6000000 مترمکعب در سال

1396

1399

حفاري ، انفجار، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در مجتمع مس ميدوك

6000000متركعبدرسال

1390

1395

حفاري ، انفجار ، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در مجتمع مس ميدوك

4000000 ميليون متركعب در سال

1384

1389

حفاري ، انفجار ، استخراج ، بارگيري وحمل سنگ معدن در مجتمع مس ميدوك

761516 مترمكعب

1383

1384

ارائه خدمات مطالعات ، زمين شناسي ، مهندسي معدن و نظارت بر بهره برداري معدن مس مجتمع ميدوك

استخراج 5 ميليون تن سنگ معدن در سال

1380

1382

ارائه خدمات فني و مهندسي در ارتباط با طراحي و نظارت بر ساخت سد رسوبگير مجتمع مس ميدوك

ذخيره سازي باطله به ميزان 145.5 ميليون تن باطله طي سي سال

1380

1385

ارائه خدمات فني و مهندسي در ارتباط با طراحي و نظارت بر انتقال باطله و آب بازيافتي به مجتمع مس ميدوك

انتقال باطله به ميزان 560 تن آب بازيافتي به ميزان 450 متر مكعب درساعت

1380

1384

عمليات نقشه برداري منطقه احداث سد باطله مجتمع مس ميدوك

1350 هكتار

1380

1381

    خانهخدمات اخبارتماسارتباط