معرفی پروژه

معدن مس سرچشمه در ناحیه‌ی مرکزی رشته‌کوه زاگرس و در 160 کیلومتری جنوب غرب کرمان واقع‌شده است. این معدن ازنظر آب و هوایی جز اقلیم‌های سرد و کوهستانی محسوب می‌گردد و یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های صنعتی معدنی جهان است و دومین معدن مس روباز جهان محسوب می‌گردد. شرکت معدنکاری اولنگ از سال 1375 در این معدن فعالیت داشته و تاکنون 230 میلیون مترمکعب خاک اعم از باطله یا ماده معدنی را استخراج کرده است.

لیست پروژه ها به تفکیک

عنوان پروژه

ميزان انجام كار

سال شروع

سال پايان

حفاري ، انفجار، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در مجتمع مس سرچشمه

9000000 مترمکعب در سال

1396

1399

حفاري ، انفجار، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در مجتمع مس سرچشمه

9000000متركعبدرسال

1390

1395

ترفيع سدرسوبگيرمجتمع مس سرچشمه

 

1389

1393

عمليات بارگيري و حمل در هيپ مس سرچشمه

 

1389

1392

عمليات ترفيع مرحله دوم و سوم سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه

1650000 متر مكعب در سال

1385

1387

حفاري ، انفجار ، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ سيليس معدن دهتك رفسنجان به مجتمع مس سرچشمه

170000 تن

1385

1386

عمليات خاكي و احداث جاده هاي دسترسي در منطقه سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه

167000 متر مكعب درسال

1385

1388

حفاري ، انفجار ، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در مجتمع مس سرچشمه

10000000 مترمكعب درسال

1384

1389

حفاري در معدن مس سرچشمه

5000متر

1383

1384

بارگيري و حمل سنگ اكسيد در معدن مجتمع مس سرچشمه

3 ميليون مترمكعب

1379

1380

حفاري ، انفجار ، استخراج ، بارگيري وحمل سنگ آهك معدن پير قوچان به مجتمع مس سرچشمه

71000 تن درسال

1379

1382

عمليات اجرايي طرح ترميم سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه

20000000 تن عمليات خاكي در سال

1379

1383

حفاري ، انفجار ، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ سيليس معدن دهتك رفسنجان به مجتمع مس سرچشمه

100000 تن در سال

1379

1382

بارگيري و حمل سنگ اكسيد در معدن مجتمع مس سرچشمه

3000000 مترمكعب در سال

1377

1379

حفاري ، انفجار ، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن مجتمع مس سرچشمه

9000000تن درسال

1376

1381

استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن مجتمع مس سرچشمه

3830489 مترمكعب

1375

1378

سرند ، بارگيري و حمل مواد سرد مورد نياز ذوب مس سرچشمه از دپوگرگينك

120000تن

1374

1375

حمل سنگ سيليس معدن دهتك رفسنجان به مجتمع مس سرچشمه

57000تن درسال

1373

1376

    خانهخدمات اخبارتماسارتباط