سایر پروژه ها

عنوان پروژه

ميزان انجام كار

سال شروع

سال پايان

حفاري ، انفجار، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در معدن مس دره زار

 

1389

  1391  

طراحي و احداث جاده دسترسي معدن سيليس دهتك رفسنجان

ده كيلومتر

1382

1384

حفاري ، انفجار ، استخراج و بارگيري سنگ معدن مجتمع مس چهارگنبد

1300000 تن

1378

1379

    خانهخدمات اخبارتماسارتباط