هیئت مدیره

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1402/05/03 اعضاي هيئت مديره شركت معدنكاري اولنگ به شرح زير انتخاب گرديدند:

آقای شهاب الدین یاسمی به عنوان رئیس هیات مدیره  و نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی 

آقاي علي سلاجقه به سمت مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره

آقاي محمدمهدي احمدي نژاد به سمت عضو اصلی هيئت مديره

آقای هادی ابراهیم آقایی گلوسالار به نمایندگی شرکت آرمان اندیشان مس به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

آقاي عطااله شريفيان پاقلعه به سمت عضو اصلي هيئت مديره

    خانهخدمات اخبارتماسارتباط