هیئت مدیره

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1402/07/03 اعضاي هيئت مديره شركت معدنكاري اولنگ به شرح زير انتخاب گرديدند:

آقای یونس محمدی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی موسسه صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران

آقاي علي سلاجقه به سمت عضو موظف هیئت مدیره

آقاي عطااله شريفيان پاقلعه به سمت عضو موظف هیئت مدیره

آقای آرمان حسنی به سمت رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آرمان اندیشان مس.

آقاي محمدمهدي احمدي نژاد به سمت عضو موظف هیئت مدیره

    خانهخدمات اخبارتماسارتباط