دوره های آموزشی

شركت معدنكاري اولنگ همواره آموزش نيروي انساني راكه سرمايه اصلي مجموعه خودميداندراسرلوحه امورمنايع انساني قرارداده وباچنين ديدگاهي اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف نموده است.

ليست دوره هاي آموزشي برگزار شده در سال1388و 1389 شركت معدنكاري اولنگ

رديفنام دورهتعداد نفراتمدت برگزاري
1مميزي داخلي IMS15 نفر24 ساعت
2آموزش ICDL13 نفر130 ساعت
3انبار داري و انبار گرداني10 نفر30 ساعت
4آشنايي با وظايف كميسيون معاملات8 نفر16ساعت
5مديريت مشاركت و نظام پيشنهادات15 نفر16 ساعت
6مهندسي ارزش15 نفر16 ساعت
7مديريت زمان14 نفر16 ساعت
8آموزش سيستم برق بيل مكانيكي هپكو11 نفر16 ساعت
9سرويس و نگهداري هپکو14 نفر16 ساعت
10برق محصولات هپكو9 نفر16 ساعت
11تعميرات موتور دويتس هپکو20 نفر24 ساعت
12تعمیرات اقلام هيدروليكی هپکو4 نفر16 ساعت
13آموزشهاي معدن و كانه آرايي18 نفر32 ساعت
14آموزشهاي اداري و مالي3 نفر8 ساعت
15مديريت خريد و سفارشات1 نفر8 ساعت
16سفارشات  و كنترل موجودي1 نفر8 ساعت
17مدیریت برنامه ریزی استراتژیک13 نفر16 ساعت
18نگهبانی و حفاظت فیزیکی15 نفر16 ساعت
19اصول روابط عمومی و  انتظامی10 نفر12 ساعت
20اپراتوری دامپتراک 100 تن TR10021 نفر20 ساعت
21اپراتوری و سرویس و نگهداری HD325-18 نفر24 ساعت
22آشنایی با مدیریت کنترل پروژه9 نفر16 ساعت
23اصول سرپرستي15نفر24 ساعت
24مدل تعالي سازمان EFQM10 نفر16 ساعت
25گزارش نویسی و مکاتبات اداری24 نفر36 ساعت
26تعميرات گيربكس بلدوزرD155A9 نفر24 ساعت
27آموزش ايمني و اطفاي حريق غرب251 نفر4 ساعت
28برنامه ريزي و كنترل موجودي17نفر18 ساعت
29كاربرد اينترنت در معدن9 نفر18 ساعت
30HSE PLAN  مسئولين وكارشناسان54 نفر6 ساعت
31آموزش ايمني و اطفائ حريق  ميدوك48 نفر4 ساعت
32هيدروليك عمومي ماشين آلات معدني 123 نفر24 ساعت
33(دوره تخصصي انفجار) نانل3 نفر24 ساعت
34مسئولين فني معادن4 نفر18 ساعت
35HSE PLAN  مديران و سرپرستان15 نفر4 ساعت
36مميزي داخلي ايزو13 نفر12 ساعت
37آموزش ايمني و اطفائ حريق  دوراهي33 نفر4 ساعت
38اپراتوري و تعميرات دامپتراك TR10029 نفر100 ساعت
39بهینه سازی تولید17 نفر4 ساعت
40اپراتوری بهره برداری و سرویسکاری تراک35 تن25 نفر16 ساعت
41سمینار آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت پروژه4 نفر4 ساعت
42آموزش آتش نشانی و اطفای حریق (غرب سرچشمه)246 نفر8 ساعت
43آيين نگارش و تهيه مكاتبات اداري24 نفر8 ساعت
44دوره آموزشی پرس شیلنگ و اتصالات6 نفر8 ساعت
45HSEPLAN و OHSAS1800124 نفر8 ساعت
46دوره آموزش اپراتوری و تعمیرات100 TR42نفر54 ساعت
47آموزش آتش نشانی و اطفائ حریق (میدوک)91 نفر8 ساعت
48آموزش آتش نشانی و اطفائ حریق (دوراهی)7 نفر8 ساعت
49هيدروليك عمومي ماشين آلات معدني 220 نفر24 ساعت  — 6 ماه دوم 1389
50گزارش نویسی و مکاتبات اداری19 نفر12 ساعت
51مدیریت بهره وری ماشین آلات معدنی و راهسازی کوماتسو10 نفر16 ساعت
52آشنایی با تعمیرات دامپتراکHD325-611 نفر24 ساعت
53هیدرولیک ماشین آلات کوماتسو12 نفر24 ساعت
54پرش شیلنگ (هپکو اراک)3 نفر24 ساعت

    خانهخدمات اخبارتماسارتباط